Realizuj innowacje w przemyśle maszynowym - Siemens Industry Software
Inżynier Procesu

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@3dcad.pl to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Targi Kielce - STOM i Wirtoprocesy 2017
SolidWorks

Inżynier Procesu

Dodana: 09.01.2017 Odwiedzin: 49
Miasto: Chełmek
Województwo: małopolskie
Państwo: Polska
Opis stanowiska:
 • przygotowanie procesu produkcyjnego do wprowadzenia nowego lub zmodyfikowanego wyrobu,
 • wspomaganie i nadzorowanie działań związanych z udoskonaleniami procesu,
 • industrializację nowych wyrobów,
 • projektowanie i przygotowywanie zakupów narzędzi i modyfikacji narzędzi dla nowych/bieżących wyrobów/procesów,
 • przygotowywanie instrukcji roboczych i ustawień dla nowych/bieżących procesów,
 • zatwierdzenie / kontrolę wykonalności każdego etapu produkcji nowych wyrobów,
 • określenie maszyn i narzędzi, weryfikacja i kodyfikacja,
 • wstępne zatwierdzenie i zatwierdzenie ostateczne nowych maszyn i narzędzi,
 • doskonalenie procesów i maszyn (redukcja braków i kosztów, system LEAN),
 • PFMEA (w zespole),
 • przepływ materiałowy na maszynie i przygotowanie linii produkcyjnej,
 • nadzorowanie produkcji próbek wstępnych,
 • przygotowanie prototypów.
Wymagania:
 • wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki inżynierskie,
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku inżynieryjnym w przedsiębiorstwie z branży automotive,
 • język angielski: komunikatywny, pozwalający na swobodną konwersację,
 • znajomość programu CAD 3D, SolidWorks lub Geomagic Design,
 • znajomość APQP, PFMEA, SMED,
 • znajomość optymalizacji procesów produkcyjnych (Lean Manufacturing, Kanban itp.),
 • znajomość zasad metod i systemów pomiarowych,
 • znajomość SAP będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, zaangażowanie.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w międzynarodowej firmie produkcyjnej z wysokimi standardami jakości pracy,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • mozliwość rozwoju.
 
Informacje dla aplikantów: